Arbeide for oss

Å drive oppdrett på rognkjeks er ikke for latsabber!

Det er en krevende jobb, men også veldig spennende og givende. Er du glad i å jobbe med dyr og ser nytten av rensefisk i samfunnet i dag og blir motivert av dette, er du trolig interessant for oss å ha på laget. 

Vi jobber for å bli best på rognkjeksoppdrett og det innebærer at vi også jobber innen FoU og utvikling av oss selv og driften vår. I den forbindelse finnes det også spennende jobber som ikke er direkte knyttet til normal drift. Har du høyere utdannelse innen fisk, kan Lumarine være en spennende plass for deg.