Arbeide for oss

Å drive oppdrett på rognkjeks er ikke for latsabber!

Det er en krevende jobb, men også veldig spennende og givende. Er du glad i å jobbe med dyr og ser nytten av rensefisk i samfunnet i dag og blir motivert av dette, er du trolig interessant for oss å ha på laget. 

Vi jobber for å bli best på rognkjeksoppdrett og det innebærer at vi også jobber innen FoU og utvikling av oss selv og driften vår. I den forbindelse finnes det også spennende jobber som ikke er direkte knyttet til normal drift. Har du høyere utdannelse innen fisk, kan Lumarine være en spennende plass for deg.

 

 

Vi har nå ute en utlysning for ny driftsleder hos oss: Ny driftsleder