Bærekraftig produksjon

Postsmolt er en relativt ny måte å produsere laks på i Norge. Når en setter ut smolt som kan være opp mot en kilo i stedet for en vanlig smolt på rundt 80 gram, fører dette med seg en rekke fordeler. For det første tar det kortere tid å produsere frem en slakteklar laks i sjøanleggene (ned til 10-11 måneder mot normalt 16-22 måneder). På denne måten kan både lokaliteter og anlegg/utstyr i sjøen benyttes mer effektivt til produksjon av laks gjennom bl.a bedre utnyttelse av dagens tillatelser, MTB. Samtidig gir det mulighet til å endre både lokalitetsbruk og brakkleggingsregimee, gjennom det å kunne prioritere bruken av de beste lokalitetene til laksen.

Den forkortede sjøfasen medfører at risikoer knyttet til den del av produksjonssyklusen som i dag er mest utsatt for lakselus, sykdom og dårlig fiskevelferd, kan reduseres. Lakselusa får kortere tid til å invadere laksen og dermed også kortere tid til reproduksjon og spredning.

View the embedded image gallery online at:
https://www.lumarine.no/nb/produkter/postsmolt#sigProId8e4970eafe