Lokalisering og historikk

Lumarine Sleneset i Lurøy kommune ble etablert i 2014-2015 av Dan Kristian Larssen og fremstår som ett av norges mest moderne rensefiskanlegg. Selskapet het den gang Atlanctic Lumpus AS.  Anlegget var det første RAS anlegget i verden på rensefisk og er pioneer innen høy-intensiv saltvanns-RAS. Atlantic Lumpus AS ble kjøpt opp av Lumarine AS i juli 2019.

Produksjon/biologi

Anlegget på Sleneset består av 6 separate avdelinger, hver avdeling med eget vannbehandlingssystem, som historisk kun har vært benyttet til rognkjeksproduksjon. Fra våren 2021 har vi begynt produksjon av levende for og lagt inn de første plommesekklarvene. Anlegget skal konverteres til marint yngelanlegg.

  • Klekkeri (gjennomstrømming)
  • Startforing (gjennomstrømming)
  • Påvekst (RAS)
  • FOU avd. 1, FOU avd. 2 og avd. FOU avd. 3 (RAS)

Produksjonslinje: Inkubering (KLEKKERI) -> larver (STARTFÔRING) -> yngel (SILO PÅVEKST) -> vaksinering og leveringsklar rognkjeks (KAR PÅVEKST)

Klekkeri/Startfôring: Befruktet rogn legges inn til inkubering i ca. 300 døgngrader før de klekkes til startfôringskar. Nyklekte larver er godt utviklet og lever på plommesekken i ca. to døgn før den tilvennes fast føde. Her screens fisken for aktuelle patogen før larvene sorteres og flyttes over til siloer i påvekstavdelingen på ca. 0,6 g.

Silo (påvekst): Etter at larvene er flyttet til siloer går fisken gjennom metamorfose og går fra å være larve til å bli yngel. Videre får yngelen stå mest mulig i fred til den er ca. 4 g, da sortes og flyttes de over i større kar i påvekstavdelingen.

Kar (påvekst): Etter sortering fra siloene står yngelen til den vaksineres på ca. 10 g. Etter vaksinering tildeles rognkjeksen et kar, hvor de står i ro i minimum 500 døgngrader til de er klar til levering på ca. 30-50 g, alt etter kundens ønske. Før utsett i sjø screenes fisken for aktuelle patogen etter kundens ønske.

En av FOU-avdelingene er konvertert til produksjon av levende for og de 2 andre FOU-avdelingene er konvertert til produksjon av Berggylt-larver.

Bilder fra anlegget