Produkt

Fakta
Latinsk navn: Cyclopterus lumpus.

Familie: Cyclopteridae (rognkjekser og ringbuker).

Maksimal størrelse: Opptil 63 cm og 5,5 kg.

Leveområde: Lever på begge sider av Atlanterhavet. På vår side av Atlanterhavet finner vi dem fra Portugal til Svalbard i Barentshavet, i Østersjøen og Island.
Gyteområde: På grunt vann langs kysten i hele utbredelsesområdet.

Gytetidspunkt: Hovedsakelig om våren og fram til midt på sommeren.

Rognkjeksyngelen klekker fra en eggklump som rognkallen har voktet i to måneder. De vokser opp i tareskogen og sitter ofte skjult på tareblad der de har sugd seg fast ved hjelp av sugeskiven. Når den blir kjønnsmoden (etter 1-2 år, 120-200 g) vandrer de ut i åpent hav. Her beiter de på plankton i 2-4 år før de svømmer tilbake inn mot kysten for å gyte. Rognkallen finner et egnet område helt oppe i fjæresonen hvor rognkjeksene kommer og gyter (opp mot 1/7 del av kroppsvekten). De befruktede eggene er klebrige og danner en eggklump som fester seg til fjell eller steiner på bunnen. Rognkallen vokter så eggklumpen med livet som innsats og hverken spiser eller forflytter seg stort inntil larvene klekker.