Velkommen til Lumarine

– din foretrukne oppdrettspartner

Produkter: Rensefisk og postsmolt

Lumarine oppdrettsanlegg