• Livskraftig rensefisk

  Livskraftig rensefisk

  Ledende produsent av kvalitetsfisk til lakseindustrien

 • LIVSSYKLUS

  Rognkjeksyngelen klekker fra en eggklump som rognkallen har voktet i to måneder. De vokser opp i tareskogen og sitter ofte skjult på tareblad der de har sugd seg fast ved hjelp av sugeskiven. Når den blir kjønnsmoden (etter 1-2 år, 120-200 g) vandrer de ut i åpent hav. Her beiter de på plankton i 2-4 år før de svømmer tilbake inn mot kysten for å gyte.

 • FAKTA

  Latinsk navn: Cyclopterus lumpus

  Familie: Cyclopteridae (rognkjekser og ringbuker).

  Maksimal størrelse: Opptil 63 cm og 5,5 kg.

  Leveområde: Lever på begge sider av Atlanterhavet. På vår side av Atlanterhavet finner vi dem fra Portugal til Svalbard i Barentshavet, i Østersjøen og Island.

  Gyteområde: På grunt vann langs kysten i hele utbredelsesområdet.

  Gytetidspunkt: Hovedsakelig om våren og fram til midt på sommeren.

 • BÆREKRAFTIGHET

  Bruk av rognkjeks som rensefisk i merdene fører til mindre mekanisk og medikamentell avlusning av fisken i merdene. Bruk av rensefisk er en skånsom metode for avlusning av fisken og en slipper unna de miljømessige problemene bruk av medikamentelle avlusningsmidler fører med seg. Rognkjeks av god kvalitet er en effektiv lusespiser som også vil bidra til et bedre miljø i områdene hvor merdene befinner seg, samt gi økt bærekraft for laksenæringen som per i dag er begrenset av denne problematikken.

 • Lumarine

  Lumarine

  Lumarine jobber aktivt for å bli en ledende produsent av høykvalitets fisk som har livets rett i laksemerden og samtidig gjør en god jobb som lusespiser.

 • Stamfiskhold

  Stamfiskhold

  Lumarine er deltager i flere prosjekter for å få opp stamfisk av rognkjeks. Et av disse er Stamina hvor vi ser på konkrete problemstillinger rundt stamfiskhold i praksis. 

  Se link om prosjektet her: kyst.no

 • Genetikk

  Genetikk

  Lumarine er deltagende i flere prosjekter hvor genetikken til rognkjeksen skal benyttes for å forbedre både drift og produkt. Målet er forutsigbar høy kvalitet, gode lusespiseregenskaper og en robust fisk som overlever i merd.