Som en konsekvens av oppkjøpene Njord Salmon AS og Atlantic Lumpus AS i sensommer,
har vi startet jobben med å utvikle en ny hjemmeside for alle tre selskapene.

Velkommen til Lumarine AS