Generelt

Torsken omtales som fisken som bygde Norge og har i all tid vært en viktig ressurs. I dag fisker vi rundt 1 million tonn torsk og skrei i Norge og populasjonen av skrei gjør det bra. I nyere tid har antallet fritidsfiskere økt betraktelig og det har igjen ført til at den sørlige kysttorsken er kommet under sterkt press og deler av denne populasjonen er blitt vernet mot fiske. Torsk er en viktig matfisk i verden og omtales også som baccalao.

Bærekraft

Oppdrett av torsk er inne i andre omgang. I første omgang var genene dårlig tilpasset oppdrett og det hele endte ganske dårlig. Nå har Nofima og Havlandet Marin Yngel avlet frem et helt annet utgangspunkt for torskeoppdrett og denne gangen lover det meget godt - se Nofima artikkel. Det er få sykdomsproblemer med torsken i oppdrett og rømninger skal ikke forekomme med denne nye varianten som en kan si er blitt tam. Oppdrett av torsk i kalde norske fjorder er en miljøvennlig og god måte å produsere proteiner til en voksende verden. En begynner å se konturene av en ny og optimistisk satsing på torskeoppdrett igjen. Se relevante artikler -Norcod slakter oppdrettstorsk for første gang, Torskegründere hentet inn 105 millioner på én time og Ti år etter torskekollaps puttes nå laksepenger inn i torskeoppdrett

Lumarine legger til rette for settefiskproduksjon av torsk på Tjeldbergodden

Lumarine har siden oppkjøpet av Njord Salmon i 2019 jobbet med planer for eksisterende kapasitet og utvikling av aktiviteten i Bioparken. Spillvarmen fra Equinor gjør Bioparken til en høyst interessant/relevant lokasjon for biologisk produksjon/akvakultur.

Lumarine har nå lyktes med å skape en forutsigbar produksjon på eksisterende kapasitet som strekker seg ut 2024, ved inngått partnerskap med Mowi (berggylt) og Gadus (torsk).

De to nevnte kontraktene danner et godt fundament for videre utvikling av området. Torskenæringen er i sterk vekst, selv om det fortsatt er i tidlig utviklingsfase. Kapasiteten på settefisk er en av flaskehalsene torskeoppdretterne nå møter når de skal skalere opp fra forsøksdrift til kommersielle kvantum. Lumarine ønsker å ta denne rollen mot næringen ved å legge til rette for settefiskkapasitet på Tjeldbergodden i tråd med næringens behov. Se artikkel om Gadus sin torske satsing. Det betyr konkret å etablere ny påvekstkapasitet som fylles med torskeyngel fra egenproduksjon og/eller i samarbeid med andre yngelleverandører.

View the embedded image gallery online at:
https://www.lumarine.no/nb/produkter/torsk#sigProId43f52c0b9b