Historikk

Lumarine sin produksjon av rognkjeks startet på Tømmervåg i 2015 under selskapet Rognkallen AS. I løpet av 2016 kom Kistefos AS med på eiersiden og etter en del infrastrukturforbedringer har anlegget produsert rognkjeks av god kvalitet til opprettsnæringen de siste årene. Lumarine har valgt å drive oppdrett av rognkjeks som et ledd i vår strategi om være en ledende totalleverandør av rensefisk og postsmolt til oppdrettsnæringen. Bruk av rognkjeks som rensefisk i merdene fører til mindre mekanisk og medikamentell avlusning av laksen. Rognkjeksen er en skånsom metode for avlusning av laksen og en slipper unna de miljømessige problemene bruk av medikamentelle avlusningsmidler fører med seg. Kontroll med lakselus ved bruk av rensefisk er et mål for mange aktører i næringen og produksjon av rognkjeks og berggylt er en næring i vekst. Anlegget har pr dato 17 ansatte.

Produksjon/biologi

Vår produksjonslinje av rognkjeks på anlegg Tømmervåg er grove trekk delt inn i 4 avdelinger; klekkeri/startforing, silo- og 2 påvekstavdelinger

  • Klekkeri/Startforing: De befruktede eggene inkuberes i 288 døgngrader før de klekkes. De nyklekte larvene er ca. 5 mm lange. De er godt utviklede og utrustet med sugekopp og en plommesekk som varer noen dager. Rognkjeksen har ikke svømmeblære og for å spare energi suger seg kjapt fast på alt av overflater i karene som kan benyttes til dette. Etter ca. 6 uker flyttes de over til silo-avdelingen.
  • Silo-avdeling: Her vokser rognkjeksen videre til en vekt på ca. 1,5 gram. Her begynner også sortering av fisken.
  • Påvekst-avdeling: Her er fisken til den er klar til levering. De sorteres videre og når de er rundt 7-10 gram vaksineres de. De holdes så videre i anlegget i 500 døgngrader etter vaksinering før de er klar til levering (20–60g).

Anlegget har en produksjonskapasitet på ca 3 mill fisk i året og sammen med anlegget vårt på Sleneset har vi en kapasitet på tilsammen 4 mill rognkjeks pr år. 

Helse

Rognkjeksen screenes for kjente sykdommer/parasitter flere gangen i syklusen gjennom anlegget. Stamfisk, egg og melke screenes ved innlegg. Rognkjeksen screenes når de flyttes fra startforing til silo, før vaksinering og før levering. Dette er for å være helt sikker på at vi leverer et produkt av best mulig kvalitet.

Bilder fra anlegget

Produkter avd. Tømmervåg