Historikk

Lumarine sin produksjon av rognkjeks startet på Tømmervåg i 2015 under selskapet Rognkallen AS. I løpet av 2016 kom Kistefos AS med på eiersiden og etter en del infrastrukturforbedringer har anlegget produsert rognkjeks av god kvalitet til opprettsnæringen de siste årene. Lumarine har nå valgt å konvertere anlegget på Tømmervåg til produksjon av torsk. På Tømmervåg blir det både fasiliteter for klekkeri og påvekst. Klekkeriet vil også kunne forsyne vårt anlegg på Tjeldbergodden med torsk til påvekst i tillegg til andre eksterne aktører.

Produksjon/biologi

  • Torskeproduksjonen på Tømmervåg vil starte opp i løpet av sommeren 2022.  Mer informasjon vil komme etterhvert som anlegget er ferdig konvertert. 

Bilder fra anlegget