Lokalisering og historikk

Lumarine Tjeldbergodden ligger i Tjeldbergodden Biopark i Aure kommune i Møre og Romsdal. Selskapet har sitt utspring i tidligere Njord Salmon AS. Selskapet ble sommeren 2019 oppkjøpt av Lumarine AS. Anlegget ble etablert i 2011 med mål om å utvikle et bærekraftig konsept for produksjon av postsmolt (storsmolt) til matfiskprodusenter. Anlegget er en videreføring av arealer og bygg fra piggvar-/kveite aktiviteter (1998-2004) og fra «torske-tiden» (2008-2011)

  • Historiske investeringer (infrastruktur og bygg/anlegg) >150 MNOK
  • Tomtearealer regulert for industriutvikling (Biopark) > 40 000m2

Produksjon/biologi

Pr. dato har vi påvekst av berggylt på vegne av ekstern kunde. Vi tar imot fisken når den er mellom 0,2-10 gram og har den i vår produksjonslinje frem til den er ca 30-40 gram før den leveres tilbake til kunden. Anlegget har god kapasitet til denne type påvekstproduksjon. 

Vi er i tillegg ferd med å tilrettelegge for settefiskproduksjon av torsk gjennom et kontraktssamarbeid med Gadus. Det første mottaket i denne kontrakten forventes i løpet av sommeren 2021.

 I tillegg har vi godkjenning til å produsere postsmolt fra smolt opp til størrelse 5-700 gram før den leveres tilbake til kunde. Vår produksjon av postsmolt er basert på gjennomstrømning full salinitet (rent sjøvann).

Anlegget har pr dato 14 ansatte.

Bilder fra anlegget