Anlegg

Produksjon/biologi

Produksjon fra egg til rognkjeks klar for utsett i merdene. Produksjonen er delt inn i 3 avdelinger; klekkeri/startforing, silo- og påvekstavdeling

  • Klekkeri/Startforing: De befruktede eggene inkuberes i 288 døgngrader før de klekkes. De nyklekte larvene er ca. 5 mm lange. De er godt utviklede og utrustet med sugekopp og en plommesekk som varer noen dager. Rognkjeksen har ikke svømmeblære og for å spare energi suger seg kjapt fast på alt av overflater i karene som kan benyttes til dette. Etter ca. 6 uker flyttes de over til silo-avdelingen.
  • Silo-avdeling: Her vokser rognkjeksen videre til en vekt på ca. 1,5 gram. Her begynner også sortering av fisken.
  • Påvekst-avdeling: Her er fisken til den er klar til levering. De sorteres videre og når de er rundt 10 gram vaksineres de. De holdes så videre i anlegget i 500 døgngrader etter vaksinering før de er klar til levering (20-60 g).

Helse

Rognkjeksen screenes for kjente sykdommer/parasitter flere gangen i syklusen gjennom anlegget. Stamfisk, egg og melke screenes ved innlegg. Rognkjeksen screenes når de flyttes fra startforing til silo, før vaksinering og før levering. Dette er for å være helt sikker på at vi leverer et produkt av best mulig kvalitet.